Slovo života

Každý měsíc je vybrána jedna věta z Bible a komentář k ní. Toto slovo se pak především snažíme uvádět do každodenního života, a tak se žitím evangelia podílet na „proměně“ světa.

Slovo života září 2011

PDF Tisk Mail

„Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“ (Lk 15,32)

Touto větou končí známé podobenství o marnotratném synovi. Má nám ukázat velikost Božího milosrdenství. Uzavírá kapitolu Lukášova evangelia, ve které se Ježíš tomuto tématu věnuje ještě ve dvou dalších podobenstvích. …

→ Číst dále...

Slovo života srpen 2011

PDF

„Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ (Žid 10,9)

Toto je verš ze žalmu 40, který autor listu Židům vkládá do úst Synu Božímu, hovořícímu s Otcem. Autor chce tímto způsobem zdůraznit, s jakou láskou se Boží Syn stal člověkem, aby v poslušnosti Otcově vůli vykonal dílo vykoupení. …

→ Číst dále...

Summer Job podle Karla :-)

A máme tu jeden trochu méně oficiální pohled na věc…

→ Číst dále...

Summer Job již podruhé pomáhal na Plzeňsku

Ve dnech 30. 6. - 6. 7. 2011 pomáhalo přes osmdesát mladých lidí ve věku 18 – 35 let z celé České republiky i ze Slovenska v sedmi obcích Plzeňského kraje v rámci již druhého ročníku projektu „Summer Job“. Za podpory starostů obcí Manětín a Nečtiny a také plzeňského biskupa Františka Radkovského nabídli své síly pro nejrůznější manuální práce pro správu obcí a jejich občany.

→ Číst dále...

Slovo života červenec 2011

MP3 PDF

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“
(Mt 26,41)

Toto jsou slova, kterými se Ježíš během svého smrtelného zápasu v Getsemanech obrátil k Petrovi, Jakubovi a Janovi, když viděl, že je přemáhá spánek. Vzal s sebou tyto tři apoštoly, svědky svého proměnění na hoře Tábor, aby mu byli v tak těžké chvíli nablízku a modlitbou se spolu s ním připravili na to, co mělo přijít a být strašnou zkouškou i pro ně …

→ Číst dále...

slovo_zivota.txt · Poslední úprava: 2009/06/02 10:26 autor: bajeluk