Články

"Let's bridge" - Genfest 2012

Hnutie Fokoláre už po 10.krát pripravuje medzinárodné stretnutie pre mladých celého sveta. Miesto konania je Budapešt, zaujímavosťou je, že sa to prvýkrát koná mimo Taliansko.
V tejto kratučkej správe vás milý čitatelia chcem len upozorniť na stánku a odkaz, že aký význam a s akým cieľom sa uskutoční toto veľké podujatie.

→ Číst dále...

Slovo života leden 2012

PDF

„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.“

Každoročně se od 18. do 25. ledna slaví v mnoha částech světa Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož úmysl si jinde připomínají o Letnicích. Téma tohoto týdne, zvolené pro rok 2012, vychází z listu sv. apoštola Pavla Korinťanům: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista.“ (srov. 1 Kor 15,51-58)
Slovo života, vybrané pro tento měsíc, je komentářem Chiary Lubichové k 1. verši 3. kapitoly z listu Kolosanům. Svým obsahem je tématu Týdne modliteb za jednotu křesťanů velmi blízký.

→ Číst dále...

· 2012/01/07 10:27 · Ján Kuchta

Politika a svatost

Zprávy z domácího i mezinárodního politického života, které každý den čteme, vyvolávají v naší mysli zklamání a hořkost, pokud ne přímo rozhořčení a smutek.
Ve zpravodajské agentuře Zenit (9. května 2006) jsem si přečetla zprávu, která mě naplnila radostí a nadějí: „Julius Nyerere, (…) první prezident Tanzanie, by mohl být blahořečen (…). Již byla dokončena diecézní fáze procesu blahořečení jednoho z ‚otců vlasti‘ Afriky.“

→ Číst dále...

· 2012/01/06 11:51 · Katerina Polivkova

Slovo života prosinec 2011

PDF

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ (Lk 3,4)

V tomto adventním období je tu nové „slovo“, podle kterého máme žít. Evangelista Lukáš ho přejímá od Izajáše - proroka útěchy. Prvním křesťanům toto slovo charakterizovalo Jana Křtitele, který byl Ježíšovým předchůdcem.
Církev nás v předvánočním období vyzývá k radosti tím, že nám připomíná tohoto Ježíšova předchůdce – Jana Křtitele, posla ohlašujícího Krále. A ten opravdu přišel. Doba, ve které Bůh naplní své přísliby, odpustí hříchy a přinese spásu, je blízko.

→ Číst dále...

Slovo života listopad 2011

PDF Tisk Mail

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25,13)

Ježíš právě vyšel z chrámu. Učedníci ho s určitou hrdostí upozorňují na velkolepost a krásu stavby. Ježíš na to: Vidíte to všechno? „Amen, pravím vám: Nezůstane zde kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“[2] Potom vystoupil na Olivovou horu, sedl si, díval se na Jeruzalém, který měl před sebou, a začal hovořit o pádu města a konci světa.

→ Číst dále...

clanky.txt · Poslední úprava: 2009/02/18 23:03 autor: admin