Články

Březnové Slovo života

PDF

„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.“ (Jan 6,68)

K zástupům, které se sbíhaly, hovořil Ježíš o Božím království. Používal jednoduché výrazy, přirovnání vybíral z každodenního života. Přesto měla jeho řeč zcela zvláštní kouzlo. Lidé byli jeho učením osloveni, protože je učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákoníci. Také stráž, která ho šla zatknout, odpověděla na dotaz velekněží a farizeů, proč nesplnila příkaz: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ /2
Janovo evangelium uvádí i rozhovory s jednotlivci plné světla, například s Nikodémem nebo Samaritánkou. A ještě do větší hloubky šel Ježíš se svými apoštoly: hovořil s nimi o Otci a nebeských záležitostech otevřeně, bez podobenství. Byli tím získáni a necouvli, ani když jeho slovům zcela nerozuměli nebo se zdála příliš náročná.
„To je tvrdá řeč!“/3 řekli mu někteří učedníci, když slyšeli, že jim dá jíst své tělo a pít svou krev.
Když Ježíš viděl, že někteří se stáhli a už s ním nechodili, obrátil se na dvanáct apoštolů: „I vy chcete odejít?“/4
Petr, navždy už s ním spjatý a uchvácený slovy, která od něj slyšel ode dne, kdy se s ním setkal, jménem všech odpověděl:

→ Číst dále...

· 2012/03/07 10:05 · pavel

Slovo života na únor 2012

sz_2012_02.pdf

„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) /1

Těmito slovy začíná v Markově evangeliu Ježíšova zvěst světu, jeho poselství spásy: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“
Ježíšovým příchodem začíná nová epocha, čas milosti a spásy. Jeho první slova jsou výzvou k přijetí něčeho zcela nového, totiž skutečnosti Božího království, které předkládá na dosah všem, do blízkosti každého člověka.
A ukazuje hned cestu: obrátit se a věřit evangeliu, to znamená radikálně změnit život a přijmout slovo, kterým se Bůh v každé době obrací skrze Ježíše k lidstvu.
Obrácení a víra jsou dvě skutečnosti, které kráčejí ruku v ruce. Jedna nemůže bez druhé existovat, jedna i druhá vychází z kontaktu s živým slovem a z Ježíšovy přítomnosti.

→ Číst dále...

Univerzita Sophia

Boj o reformy vysokého školství u nás stále pokračuje. Ti, které případné změny postihnou, možná propadají skepsi. Právě proto je tu nabídka si ve chvíli času přečíst článek o tom, že existuje vysoká škola, která se snaží studenta rozvíjet a je pro ni důležité společné hledání pravdy. Její název je SOPHIA a nachází se na severu Itálie v městečku jménem Loppiano.

→ Číst dále...

· 2012/02/07 12:02 · Katerina Polivkova

Dávání času a schopností

Dozvěděl jsem se radostnou zprávu a tak se chci hned podělit. Jedná se o mou zkušenost s darováním času a schopností druhému. Dávání je jeden z prvků spirituality Hnutí fokoláre a já se ho snažím žít. Zkušenost vznikla před dvěma měsíci…
Kuba

zde si můžete Kubovu zkušenost přečíst: Ze života

→ Číst dále...

· 2012/02/01 15:30 · pavel

Silvestr

Za devatero horami (no, záleží, z které strany se to vezme…) a devatero závějemi, přesněji řečeno někde tady: 50°12'32.992“N, 16°27'8.919“E se sešlo pár milých, inteligentních, krásných, příjemných (a skromných:)) lidí ze všech možných koutů naší předrahé vlasti + pár přespolních, aby společně oslavilo konec starého roku 2011 a začátek roku nového, LP 2012.

→ Číst dále...

· 2012/01/15 16:10 · Katerina Polivkova
clanky.txt · Poslední úprava: 2009/02/18 23:03 autor: admin