Summer Job již podruhé pomáhal na Plzeňsku

Ve dnech 30. 6. - 6. 7. 2011 pomáhalo přes osmdesát mladých lidí ve věku 18 – 35 let z celé České republiky i ze Slovenska v sedmi obcích Plzeňského kraje v rámci již druhého ročníku projektu „Summer Job“. Za podpory starostů obcí Manětín a Nečtiny a také plzeňského biskupa Františka Radkovského nabídli své síly pro nejrůznější manuální práce pro správu obcí a jejich občany.

Nečtiny, Manětín (ČR): Během prvního červencového týdne (30. 6. - 6. 7. 2011) pracovalo přes osmdesát mladých lidí na území obcí Manětín, Nečtiny, Štěchovice, Doubravice, Křečov, Leopoldov a Březín v Plzeňském kraji. Dobrovolnou manuální prací pomáhali jak lidem s drobnějšími úpravami v jejich domovech, tak také na potřebných pracech pro jednotlivé obce. Natírali například zábradlí nečtinského koupaliště, či autobusových zastávek, nakládali a skládali dřevo z okolního lesa pro vytvoření topných zásob na příští zimu, čistili obecní komunikaci, prořezávali křovité porosty a zahrady místních občanů. Dále také urovnávali tzv. Panskou louku v Manětíně, nebo malovali interiér knihovny či vyklízeli krov kostela ve Štěchovicích. Ze spolupráce obyvatel místních obcí s mladými účastníky Summer Jobu vzniklo mnoho nových zkušeností a zážitků a podařilo se navázat nové vztahy. “Někteří místní lidé, u kterých jsme pracovali, nám poskytli bohaté pohoštění. Několik místních mladých lidí se poslední den přidalo k práci a pomáhali spolu námi u těch, kteří pomoc potřebovali”, uvedla jedna z organizátorek akce Ludmila Luxová.

Kromě pracovní pomoci přinesli mladí lidé do regionu i kulturní, sportovní a duchovní program. Celý projekt zahájil ve čtvrtek 30. června večer plzeňský biskup František Radkovský mší svatou v manětínském kostele. V sobotu večer se v místním Kulturním domě konalo multimediální představení scénického tance XXL v podání Palka Danka ze Slovenska. V neděli odpoledne pak mladí uspořádali v Nečtinách fotbalový turnaj a následně také promítání filmu Gran Torino, což je psychologické drama o válečném veteránovi a sousedských vztazích. V pondělí večer vystoupila v Nečtinách hudební skupina Traband a v úterý zorganizovali mladí lidé SummerJob – Fest, jehož program byl složen z krátkých scének a představení účastníků Sommerjobu. Závěrečná mše svatá se slavila ve středu 6. července od 14.00 hodin v kostele na Rabštejně, jednom z míst, kde mladí lidé také pracovali.

Velkou podporu během organizace a průběhu akce mladým lidem poskytli starostové obcí Manětín a Nečtin, Gilbert Matuška a Jiří Křemenák, plzeňský biskup František Radkovský, řád oblátů, který sídlí v klášteře v Plasích, a také zástupci místní duchovní správy. Účastníci Summer Jobu byli ubytováni na faře a v bývalém špitále sv. Anny v Nečtinách a v Kulturním domě v Manětíně. Každý den, kromě neděle, kdy podnikli výlet do trapistického kláštera Nový Dvůr, se rozjížděli za prací do zmíněných obcí. Jak popsala jedna účastnic, Veronika Landkammerová, tak Summer Job byl velkým obohacením i pro mladé lidi, kteří pracovali: “Mohli jsme na vlastní kůži zakusit, že bezplatná, dobrovolná pomoc zcela cizím lidem nemusí být pouze neobvyklým dobrým skutkem. Ze západních Čech jsme odjížděli velmi obohaceni - jak novými vztahy, tak také vědomím, že jsme se mohli stát darem pro mnoho jiných lidí.”

Celý projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci grantového řízení pro vzdělávání a kulturu v programu „Mládež v akci“ a pod záštitou občanského sdružení Pontes z hnutí Fokoláre. “Organizátoři akce Summer Job jsou mladí lidé, kteří se původně scházeli s cílem společně si zasportovat a s postupem času se začali více zabývat možnostmi, jak pomoci druhým lidem,” doplnil Dan Marek, který stál u zrodu projektu. V roce 2009 vznikla idea uspořádat pracovní projekt většího rozsahu, přičemž hlavní myšlenkou bylo pozvat co nejvíce mladých lidí z celé ČR sdílejících podobné hodnoty, a zároveň nabídnout pomoc v oblastech naší země, kde se podobné projekty, zejména z důvodu velké míry anonymity panující ve vzájemných lidských vztazích, prosazují jen těžko. Summer Job se poprvé uskutečnil v červenci 2010 právě v oblasti Manětínska, které bylo zasaženo poválečným odsunem německého obyvatelstva a následným osídlováním obyvatelstvem ze všech koutů ČR, což pravděpodobně způsobilo výraznou anonymitu vzájemných vztahů.clanek/2011-07_summerjob-ofic.txt · Poslední úprava: 2011/07/17 13:29 autor: katka-p